A névelők

Akárcsak a magyarban, a németben is, mint minden más nyelvben, találhatunk névelőket. Ezeknek két fajtájuk van: a határozott és határozatlan.

a) A határozott névelő

A határozott névelők a magyarban az "a" és "az". Ezek német megfelelőji a "der", "die" és "das". A németben azért három van, mert a főnemek három csoportra oszlanak: hímnem, nőnem és semleges nem. Mindezek mellett különböző esetekben állnak: alany, tárgy, részes, birtokos. Az alábbi táblázat talán jobban szemlélteti:

                              HÍMNEM               NŐNEM               SEMLEGES               TÖBBES SZÁM

ALANY eset            der                        die                            das                                die
TÁRGY eset           den                       die                            das                                die
RÉSZES eset        dem                      der                           dem                               den (+n)
BIRTOKOS eset    des (+s)              der                            des (+s)                       der

Minden névelő többesszámban megegyezik. A hímnem és semleges nem Birtokos esetében a "(+s)" azt jelenti, hogy a főnévhez egy "s"-t kell csatlakoztatnunk. Ez a főnevektől függően lehet "es", "s", ill. ha a főnév "s"-re végződik, akkor nem kap végződést.
Többes szám Részes esetben hasonló a helyzet. A főnevek általában "e" vagy "n" betűt kapnak a  többes szám jeleként. Ezekhez még hozzá kell csatolnunk egy "n" ill. "en" végződést. Természetesen előforduhat, hogy nem kap végződést.

b) A határozatlan névelő

Ez nem más, mint az "egy". Ennek német megfelelője az "ein". A főnevek nemétől és a különböző esetektől függően ezek is megváltoznak.

                 HÍMNEM               NŐNEM               SEMLEGES               TÖBBES SZÁM

A. e.             ein                        eine                           ein                                   -
T. e.           einen                     eine                           ein                                    -
R. e.          einem                    einer                        einem                               -
B. e.        eines (+s)               einer                      eines (+s)                           -

A határozatlan névelőnek NINCS többes száma. Helyette a tagadó alakját, a "kein", "keine", "kein" alakokat szoktuk használni. A "(+s)" ugyanazt jelenti, mint a határozott névelő esetében.

A németben a különböző eseteket inkább német megfelelőjükként szoktuk emlegetni.

Alany eset - Nominativ
Tárgy eset - Akkusativ
Részes eset - Dativ
Birtokos eset - Genitiv