A főnevek

A német nyelvben kiemelt szerepet kapnak a főnevek, talán azért is, mert három fajtájuk van: hímnemű, nőnemű és semleges nemű. A főneveket a németben MINDIG NAGY kezdőbetűvel írjuk.

a) A hímnemű főnevek

álatlában hímnemű főnevek:

- a hímnemű élőlények
- a napok, hónapok, évszakok nevei
- az égtájak, csapadékok nevei
- autómárkák és vonatok nevei
- a legtöbb alkohol neve
- minden végződés nélküli igéből származó főnév
- az -er/-ler, -el, -ier/-iker, -ast végződésű főnevek

Nézzünk példát rá, és próbáljuk meg ragozni az 1. leckében tanultak alapján:

der Vater - az apa
den Vater - az apát
dem Vater - az apának
des Vaters - az apának a ...(vmije)

ein Vater - egy apa
einen Vater - egy apát
einem Vater - egy apának
eines Vaters - egy apának a ...(vmije)

b) A nőnemű főnevek

általában nőnemű főnevek:

- a nőnemű élőlények
- a tőszámnevek
- hajók és repülők nevei
- sok fa és virág neve
- az -e/-ei/-ie, -in, -heit/-keit, -schaft, -tät végződésű főnevek

Nézzünk példát nőnemű főnévre és ragozzuk:

die Mutter - az anya
die Mutter - az anyát
der Mutter - az anyának
der Mutter - az anyának a ...(vmije)

eine Mutter - egy anya
eine Mutter - egy anyát
einer Mutter - egy anyának
einer Mutter - egy anyának a ...(vmije)

c) A semleges nemű főnevek

általában semleges nemű főnevek:

- a fiatal élőlényak nevei
- a hangok és hangjegyek nevei
- a törtszámnevek
- helységnevek, névelő nélküli országnevek, jelzővel ellátott földrészek nevei
- szállodák, kávézók, mozik nevei
- más szófajból képzett főnevek
- a -chen/-lein, -nis, -tum/-ment, -um végződésű főnevek

Nézzünk példát semleges nemű főnévre és ragozzuk:

das Kind - a gyermek
das Kind - a gyermeket
dem Kind - a gyermeknek
des Kindes - a gyermeknek a ...(vmije)

ein Kind - egy gyermek
ein Kind - egy gyermeket
einem Kind - egy gyereknek
eines Kindes - egy gyereknek a ...(vmije)

d) A többes számú főnév

Az 1. leckében megtanultuk, hogy minden főnévnek egységes a többes számú névelője:

például a könyv szót nézzük meg (das Buch):

die Bücher - a könyvek
die Bücher - a könyveket
den Büchern - a könyveknek
der Bücher - a könyveknek a ...(vmije/vmijei)

A főnevek többes számát a szótár is feltünteti, ezt azonban meg kell tanulni. Nézzünk néhány példát a jelölésére:

1. das Buch, ¨-er      vagy      2. das Buch (-es, ¨-er)

Az első esetben a szótár csak a többes szám végződését tüntette fel. A második esetben azonban a szótár az egyes szám birtokos esetű -s (itt -es) végződést is kiírta, majd utána közölte a többes számű főnév-végződést. Nézzünk még egy példát:

1. die Lampe, -n      vagy      2. die Lampe ( - , -n)

A lámpa (die Lampe) szó esetében látjuk, hogy egyes szám birtokos esetben NEM kap végződést a főnév, csak többes számban kap egy -n végződést.

e) A gyenge főnév

A gyenge főnevek olyan hímnemű főnevek, amelyek egyes szám tárgy-, részes- és birtokos esetben is egy -n vagy -en végződést kapnak. Mivel ezek a főnevek már rendelkeznek végződéssel, az egyes szám birtokos esetű -s végződést már nem kapják meg.

Ide tartoznak az -e, -ant, -ent, -ist, -at végű hímnemű főnevek. Például:

der Student - a hallgató/diák
den Studenten - a hallgatót/diákot
dem Studenten - a hallgatónak/diáknak
des Studenten - a hallgatónak/diáknak a ...(vmije)

Az egyetlen gyenge ragozású semleges nemű főnév a szív - das Herz:

das Herz - a szív
das Herz - a szívet
dem Herzen - a szívnek
des Herzens - a szívnek a ...(vmije)

A gyenge főnevek általában nem kapják meg a többes szám részes esetű -n végződést sem.