A névmások 1.

1. A személyes névmás minden nyelvben megtalálható és mindenhol ragozzák is. Ez a németben sincs másképp.

A.e.        ich               du               er / sie / es               wir               ihr               sie / Sie
T.e.      mich             dich           ihn / sie / es              uns            euch            sie / Sie
R.e.      mir                dir            ihm / ihr / ihm             uns            euch         ihnen / Ihnen
B.e.      mein           dein         sein / ihr / sein           unser          euer             ihr / Ihr

Láthatjuk, hogy ragozása a névelőragozáson alapul. A tárgy és részes esetű alakokkal majd később foglalkozunk, most azonban a birtokos névmást nézzük meg.

2. A birtokos névmás

a) Az enyém - mein ragozása

                 HÍMNEM               NŐNEM               SEMLEGES               TÖBBES SZÁM

A.e.              mein                    meine                      mein                              meine
T.e.            meinen                 meine                      mein                              meine
R.e.           meinem               meiner                    meinem                        meinen (+n)
B.e.         meines (+s)           meiner                  meines (+s)                    meiner

Ragozása és használata ugyanaz mint a névelőknél, csak a szótő változott meg. Nézzünk rá egy példát:

mein Haus - az én házam
mein Haus - az én házamat
meinem Haus - az én házamnak
meines Hauses - az én házamnak a ...(vmije)

b) A tied - dein ragozása

                 HÍMNEM               NŐNEM               SEMLEGES               TÖBBES SZÁM

A.e.              dein                     deine                       dein                               deine
T.e.            deinen                  deine                       dein                               deine
R.e.           deinem                 deiner                     deinem                        deinen (+n)
B.e.         deines (+s)             deiner                   deines (+s)                    deiner

Példa:

dein Hund - a te kutyád
deinen Hund - a te kutyádat
deinem Hund - a te kutyádnak
deines Hundes - a te kutyádnak a ...(vmije)

c) az övé - sein / ihr/ sein ragozása

1. Ha az a tárgy/személy/dolog, amiről beszélünk, hímnemű vagy semleges nemű személyé, akkor mindig a sein-t ragozzuk, DE ez nem összekeverendő a sein=lenni igével!

                 HÍMNEM               NŐNEM               SEMLEGES               TÖBBES SZÁM

A.e.              sein                     seine                       sein                               seine
T.e.            seinen                  seine                       sein                               seine
R.e.           seinem                 seiner                     seinem                        seinen (+n)
B.e.         seines (+s)             seiner                   seines (+s)                    seiner

Példa:

seine Tochter - az ő lánya (apáról van szó)
seine Tochter - az ő lányát
seiner Tochter - az ő lányának
seiner Tochter - az ő lányának a ...(vmije)

2. A a tárgy/személy/dolog gazdája nőnemű személyé, akkor az ihr-t ragozzuk.

                 HÍMNEM               NŐNEM               SEMLEGES               TÖBBES SZÁM

A.e.               ihr                         ihre                          ihr                                   ihre
T.e.            ihren                        ihre                         ihr                                   ihre
R.e.           ihrem                      ihrer                       ihrem                             ihren (+n)
B.e.          ihres (+s)                ihrer                     ihres (+s)                          ihrer

Példa:

ihre Hefte - az ő füzetei (nőről van szó)
ihre Hefte - az ő füzeteit
ihren Heften - az ő füzeteinek
ihrer Hefte - az ő füzeteinek a ...(vmije)

d) A miénk - unser ragozása

                  HÍMNEM               NŐNEM               SEMLEGES               TÖBBES SZÁM

A.e.              unser                  unsere                     unser                            unsere
T.e.            unseren               unsere                     unser                            unsere
R.e.           unserem              unserer                  unserem                     unseren (+n)
B.e.         unseres (+s)         unserer                unseres (+s)                   unserer

Példa:

unsere Familie - a mi családunk
unsere Familie - a mi családunkat
unserer Familie - a mi családunknak
unserer Familie - a mi családunknak a ...(vmije)

e) A tiétek - euer ragozása

                 HÍMNEM               NŐNEM               SEMLEGES               TÖBBES SZÁM

A.e.             euer                    eu(e)re                     euer                              eu(e)re
T.e.          eu(e)ren                eu(e)re                     euer                              eu(e)re
R.e.         eu(e)rem              eu(e)rer                 eu(e)rem                     eu(e)ren (+n)
B.e.       eu(e)res (+s)          eu(e)rer              eu(e)res (+s)                   eu(e)rer

Ezeknél az alakoknál a zárójelbe tett (e) betű elhagyható.
Példa:

euer Wagen - a ti kocsitok
eu(e)ren Wagen - a ti kocsitokat
eu(e)rem Wagen - a ti kocsitoknak
eu(e)res Wagens - a ti kocsitoknak a ...(vmije)

f) Az övék / Öné - ihr / Ihr ragozása

                 HÍMNEM               NŐNEM               SEMLEGES               TÖBBES SZÁM

A.e.               ihr                        ihre                            ihr                                 ihre
T.e.             ihren                     ihre                            ihr                                 ihre         
R.e.            ihrem                    ihrer                         ihrem                         ihren (+n)      
B.e.          ihres (+s)               ihrer                      ihres (+s)                         ihrer

Önözésnél az ihr-t mindig nagy kezdőbetűvel írjuk.
Példa:

ihr Theater - az ő színházuk
ihr Theater - az ő színházukat
ihrem Theater - az ő színházuknak
ihres Theaters - az ő színházuknak a ...(vmije)

3. A mutató névmást minden nyelvben használjuk. Ez nem más, mint az "ez" és az "az". Természetesen ezeket is ragozzuk a három nemnek megfelelően.

a) A közelre mutató névmás

A közelre mutató névmás az "ez", német megfelelője a "dies".

                  HÍMNEM               NŐNEM               SEMLEGES               TÖBBES SZÁM

A.e.             dieser                   diese                      dieses                           diese
T.e.            diesen                   diese                      dieses                           diese
R.e.           diesem                  dieser                    diesem                      diesen (+n)
B.e.         dieses (+s)             dieser                  dieses (+s)                      dieser

Példa:

diese Katze - ez a macska
diese Katze - ezt a macskát
dieser Katze - ennek a macskának
dieser Katze - ennek a macskának a ...(vmije)

b) A távolra mutató névmás

A távolra mutató névmás az "az", németül "jene".

                  HÍMNEM               NŐNEM               SEMLEGES               TÖBBES SZÁM

A.e.              jener                      jene                        jenes                              jene
T.e.             jenen                     jene                         jenes                              jene
R.e.            jenem                    jener                       jenem                         jenen (+n)
B.e.          jenes (+s)               jener                     jenes (+s)                        jener

Példa:

jene Bäume - azok a fák
jene Bäume - azokat a fákat
jenen Bäumen - azoknak a fáknak
jener Bäume - azoknak a fáknak a ...(vmije)