A melléknevek

A melléknevek kiemelt szerepet töltenek be a nyelvekben, mert megadják az adott személy/tárgy/dology minőségét, színét, tulajdonságát, stb.

1. A melléknevek fokozása

A melléknevekneknek három foka van: alap, közép és felsőfok. Vagyis például szép, szebb, legszebb.

ALAPFOK               KÖZÉPFOK               FELSŐFOK

  schön                      schöner              (am) schönst(en)      = szép
  leicht                        leichter                (am) leichtest(en)     = könnyű

A melléknevek középfokban -er, felsőfokban -st végződést kapnak. A zárójelbe írt kiegészítéseket, vagyis az am...-en alakot akkor használjuk, ha módhatározóról beszélünk.

Vannak azonban rendhagyó melléknevek, melyeknek két fajtájuk van.

a) Ha a melléknévben egy tagú mély magánhangzó található, azok umlautot kapnak a fokozás során.

                          ALAPFOK               KÖZÉPFOK               FELSŐFOK

   alt                              älter                    (am) ältest(en)      = idős

b) Vannak olyan melléknevek, amelyek teljesen megváltoznak a fokozás során. Ezeket ismételten meg kell tanulnunk.

ALAPFOK               KÖZÉPFOK               FELSŐFOK

     gut                         besser                  (am) best(en)      = jó
     viel                           mehr                   (am) meist(en)    = sok
    gern                         lieber                   (am) liebst(en)    = szívesen

A módhatározók NEM ragozhatók. Ezzel szemben viszont a mellékneveket ragozzuk.

2. A melléknevek ragozása

a) gyenge

Gyenge a melléknév akkor, ha előtte der, die, das vagy mutató névmás áll.

                HÍMNEM               NŐNEM               SEMLEGES               TÖBBES SZÁM

A.e.              -e                           -e                              -e                                  -en
T.e.             -en                         -e                              -e                                  -en
R.e.            -en                         -en                           -en                              -en (+n)
B.e.          -en (+s)                   -en                        -en (+s)                           -en

Azt vehetjük észre, hogy amikor a tanult névelők megváltoznak, akkor a melléknevek végződése is -en -re változik.
Példa:

der rote Apfel - a piros alma
den roten Apfel - a piros almát
dem roten Apfel - a piros almának
des roten Apfels - a piros almának a ...(vmije)

b) vegyes

Akkor beszélünk vegyes melléknévről, ha előtte határozatlan névelő, annak tagadó (kein) formája vagy pedig birtokos névmás áll.

                HÍMNEM               NŐNEM               SEMLEGES               TÖBBES SZÁM

A.e.             -er                           -e                            -es                                  -en
T.e.             -en                         -e                             -es                                  -en
R.e.            -en                         -en                           -en                              -en (+n)
B.e.          -en (+s)                   -en                        -en (+s)                            -en

Példa:

ein großes T-Shirt - egy nagy póló
ein großes T-Shirt - egy nagy pólót
einem großen T-Shirt - egy nagy pólónak
eines großen T-Shirts - egy nagy pólónak a ...(vmije)

c) erős

Egy melléknév akkor erős, ha előtte nem áll semmi vagy ha számnév áll. Ha számnéz áll előtte, akkor meg kell jegyeznünk, hogy 2-től felfelé nem ragozzuk, a főnév és melléknév pedig többes számba kerül, és ennek értelmében ragozzuk.

                HÍMNEM               NŐNEM               SEMLEGES               TÖBBES SZÁM

A.e.             -er                           -e                            -es                                 -e
T.e.             -en                         -e                             -es                                 -e
R.e.            -em                         -er                           -em                             -en (+n)
B.e.          -en (+s)                   -er                        -en (+s)                            -en

Példa:

winziger Molch - apró gőte
winzigen Molch - apró gőtét
winzigem Molch - apró gőtének
winzigen Molches - apró gőtének a ...(vmije)