Az elöljárószók

Az elöljárószók hely-, idő-, mód- és okhatározói viszonyokat fejezhetnek ki. Egy bizonyos esetet vonzanak, önmagukban nincs értelmük. Nevükből már következtethetünk arra, hogy mindig a névszók előtt állnak, de léteznek kivételek, melyek mögöttük helyezkednek el.

Három fő csoportra oszthatjuk őket.

1. A Tárgy esettel álló elöljáró szavak

durch = vmin át, keresztül
für = számára részére
gegen = ellen, szemben, felé
ohne = nélkül
um = körül, -kor, -ért

Példák:

ohne den Mantel - a kabát nélkül
für meinen Sohn - a fiam számára
durch das Zimmer - a szobán keresztül

2. A Részes esettel álló elöljáró szavak

aus = -ból/-ből
bei = -nál/-nél
mit = -val/-vel
von = -tól/-től, -ról/-ről
zu = -hoz/-hez/-höz
seit = óta
nach = után

Példák:

aus dem Haus - a házból
mit deinen Tochtern - a lányaiddal
zu einer alten Kirche - egy régi templomhoz
bei dem Herrn - az úrnál

3. A két esettel álló elöljáró szavak

A két esettel álló elöljáró szavak két esetet vonzanak: hová kérdésre tárgy esetet, hol kérdésre részes esetet vonzanak.

auf = -ra/-re, -on/-en/-ön (vízszintes dolgokra)
an = -ra/-re, -on/-en/-ön (fügőleges dolgokra)
in = -ba/-be, -ban/-ben
hinter = mögé, mögött
vor = elé, előtt
neben = mellé, mellett
unter = alá, alatt
über = fölé, fölött
zwischen = közé, között

Példák:

zwischen den Häusern - a házak között
vor dem Auto - az autó előtt
in dieser Schule - ebben az iskolában
auf einem schlechten Stuhl - egy rossz széken
an die Wand - a falra
über die Däcker - a tetők fölé