Az igék 3.

Az igék nagyon fontos csoportját alkotják a módbeli segédigék. Ezekből hat van, és meghatározó szerepet játszanak a jelentésben.

Mindegyiket az jellemzi, hogy őket ragozzuk az ige helyén, bármely alakban is vannak, az ige pedig főnévi igenévként a mondat végére kerül.

a) jelen idő

können = tud, -hat/-het

dürfen = szabad

müssen = kell

sollen = kell

wollen = akar

mögen = szeret, kedvel

Ragozásuk egyszerű. Az alábbiakban szemléltetjük a végződésüket, melyet minden igeidőben érvényesek rájuk. Természetesen ezekről is le kell választanunk az -en végződést, a személyragokat pedig csak ezután kapják meg:

ich kann / darf / muss / soll / will / mag
du kannst / darfst / musst / sollst / willst / magst
er/sie/es kann / darf / muss / soll / will / mag
wir können / dürfen / müssen / sollen / wollen / mögen
ihr könnt / dürft / müsst / sollt / wollt / mögt
sie/Sie können / dürfen / müssen / sollen / wollen / mögen

b) elbeszélő múlt idő

A módbeli segédigék elbeszélő múlt idejű alakjaik nem sokban térnek el jelen idejüktől:

ich konnte / durfte / musste / sollte / wollte / mochte
du konntest / durftest / musstest / solltest / wolltest / mochtest
er/sie/es konnte / durfte / musste / sollte / wollte / mochte
wir konnten / durften / mussten / sollten / wollten / mochten
ihr konntet / durftet / musstet / solltet / wolltet / mochtet
sie/Sie konnten / durften / mussten / sollten / wollten / mochten

c) befejezett múlt

A befejezett múlt idő nagyon egyszerű. Nem kell mást tennünk, mint az ige helyén a haben -t ragozni, a mondat utolsó előtti helyén a főnévi igenéz áll, a mondat utolsó helyét pedig a módbeli segédige főnévi igenévi alakja tölti be. Például:

ich habe machen können
du hast machen können
er/sie/es hat machen können
wir haben machen können
ihr habt machen können
sie/Sie haben machen können

Természetesen a módbeli segédigéknek is van elbeszélő múlt idejű alakjuk. Minegyikük segédigéje a haben, tehát a haben-t ragozzuk az ige helyén, a mondat végére pedig a módbeli segédigék 3., ge- s alakja kerül.

ich habe gekonnt / gedurft / gemusst / gesollt / gewollt / gemocht
du hast gekonnt / gedurft / gemusst / gesollt / gewollt / gemocht
er/sie/es gekonnt / gedurft / gemusst / gesollt / gewollt / gemocht
wir haben gekonnt / gedurft / gemusst / gesollt / gewollt / gemocht
ihr habt gekonnt / gedurft / gemusst / gesollt / gewollt / gemocht
sie/Sie haben gekonnt / gedurft / gemusst / gesollt / gewollt / gemocht

d) jövő idő

A módbeli segédigék jövő idejét ugyanúgy képezzük, mint a többi igénel, vagyis a werden -t ragozzuk az ige helyén, a főnévi igenévi alakjuk pedig a mondat végére kerül. Például:

ich werde wollen = én akarni fogok
du wirst wollen
er/sie/es wird
wir werden wollen
ihr werdet wollen
sie/Sie werden wollen

e) feltételes jelen

A módbeli segédigék feltételes módú alakjait előszeretettel használjuk, a würde -s alakot ritkábban, vagy talán soha nem is használjuk.

ich könnte / dürfte / müsste / sollte / wollte / möchte
du könntest / dürftest / müsstest / solltest / wolltest / möchtest
er/sie/es könnte / dürfte / müsste / sollte / wollte / möchte
wir könnten / dürften / müssten / sollen / wollten / möchten
ihr könntet / dürftet / müsstet / solltet / wolltet / möchtet
sie/Sie könnten / dürften / müssten / sollten / wollten / möchten

f) feltételes múlt

A feltételes múlt idejük olyan, mint befejezett múlt időben, csak a haben helyett annak feltételes alakját, a hätte -t ragozzuk. Példa:

ich hätte machen können
du hättest machen können
er/sie/es hätte machen können
wir hätten machen können
ihr hättet machen können
sie/Sie hätten machen können

Természetesen a módbeli segédigéknek is van feltételes módú alakja.

ich hätte gekonnt / gedurft / gemusst / gesollt / gewollt / gemocht
du hättest gekonnt / gedurft / gemusst / gesollt / gewollt / gemocht
er/sie/es hätte gekonnt / gedurft / gemusst / gesollt / gewollt / gemocht
wir hätten gekonnt / gedurft / gemusst / gesollt / gewollt / gemocht
ihr hättet gekonnt / gedurft / gemusst / gesollt / gewollt / gemocht
sie/Sie hätten gekonnt / gedurft / gemusst / gesollt / gewollt / gemocht