A névmások 2.

A névmások néhány fajtájával már megismerkedtünk, most nézzük meg a többit is.

1. A visszaható névmás

A visszaható névmás már a nevével is jelzi, hogy visszahat az alanyra, vagyis olyan jelentése lehet, amellyel a cselekvőre/szenvedőre utalhatunk.

                     AKKUSATIV                  DATIV

ich                     mich                           mir
du                      dich                            dir
er/sie/es           sich                           sich
wir                      uns                            uns
ihr                      euch                         euch
sie/Sie             sich                            sich

Valódi értelmük önmagukban is vannak, de leginkább a visszaható igéknél nyerik el igazi jelentésüket.

A visszaható névmásokhoz kell vennünk a maga, magam, magad stb. névmást is. Mindezt a német egyetlen szóval fejezi ki: selbst. Ez mindig az után a szó után áll, amelyikre vonatkozik. Például:

der Direktor selbst - az igazgató maga
du selbst - te magad

2. A kölcsönös névmás

Akárcsak a magyarban, a németben is csak egy kölcsönös névmás van, ez pedig az einander = egymás. A kölcsönös névmás tárgy és részes esetben is megegyezik. Elöljárószóval bővithetjük, amelyek az elejére kerülnek, például:

nebeneinander = egymás mellé / mellett
miteinander = (együtt), egymással

3. Az általános névmás

Az általános névmás nem más, mint a minden, mindenki. Németül ez a kifejezés a jeder/jede/jedes, amelyeket személyekre, tárgyakra egyaránt használjuk. ragozása a névelőkéhez hasonlóan történik:

                 HÍMNEM                  NŐNEM                  SEMLEGES                  TÖBBES SZÁM

A.e.             jeder                         jede                           jedes                                 jede
T.e.             jeden                        jede                           jedes                                 jede
R.e.           jedem                       jeder                          jedem                            jeden (+n)
B.e.        jedes (+s)                    jeder                       jedes (+s)                           jeder

4. A határozatlan névmás

A határozatlan névmás jellemzője az, hogy nem tudjuk megmondani pontosan, kire is gondolunk, ha ezeket használjuk, általánosságban egy embercsoportra, tárgyaktöbbségére használjuk.

a) más, másik = ander / andere / anderes

Ragozása úgy történik, mint a mellékneveké. Példa:

anderer Meinung = más vélemény
andere Länder = más országok

b) minden, mindenki = aller / alle / alles

Állhatnak főnevek előtt:

alles Geld = minden pénz
alle Frau = minden nő

És állhatnak önállóan:

Alles ist in Ordnung = minden rendben van

c) valami = etwas

Csak önmagában állhat a mondatban.

d) valaki = jemand ; senki = niemand

Ragozásuk:

A.e.      jemand                              niemand
T.e.      jemand / jemanden        niemand / niemanden
R.e.     jemand / jemandem       niemand / niemandem
B.e.     jemandes                          niemandes

e) általános alany = man

Ezt az általános alanyt akkor használjuk, ha nem tudjuk, ki végzi a cselekvést, vagy ha a cselekvés általánosan vonatkozik mindenkire. Kétféleképpen fordíthatjuk:

- egyes szám 3. személyű alanynak,

- vagy többes szám 1. személyű alanynak.

Ha mondatunknak nincs meghatározott alanya, akkor is használhatjuk a man -t.

f) az "es"

A man általános alannyal kapcsolatban áll az es, ugyancsak általános alany. Ezt azonban nem használhatjuk akárhol. Ha éppen névmás, visszautalhatunk vele egy semleges nemű tárgyra/személyre, viszont ha alany, akkor olyan történésnél használjuk, amely természeti erő hatására valósul meg. Példa:

es regnet = esik (az eső)
es scheint = süt (a nap)