A birtokos szerkezet

A birtokos szerkezet a németben különbözik a magyartól. Abban közösek, hogy van birtokos (aki birtokol) éa birtok (amit birtokol). Itt azonban felcserélődnek:

az apa könyve - das Buch des Vaters

Jól látjuk, hogy az apa, aki a könyvet birtokolja, a birtokos szerkezet második tagja. Ha szó szerint akarnánk fordítani, akkor fény derülne a titok nyitjára:

das Buch des Vaters - a könyve az apának

Természetesen ezt a felépítést elöljárószókkal is bővíthetjük, ill. cserélgethetjük is a névelőket, névmásokat is írhatunk helyettük:

aus dem Buch des Vaters - az apa könyvéből
aus dem Buch meines Vaters - az apukám egyik könyvéből
aus diesem Buch meines Vaters - az apukámnak ebből a könyvéből

Birtokviszonyt másképpen is ki tudunk fejezni, mégpedig a von+R.e. -tel. A birtok itt is előre kerül, utána pedig a birtokos von+R.e. -ben áll. Példa:

das Buch von dem Vater - az apa könyve

A "von" előljárószót és a "dem" névelőt összevonhatjuk, így lesz belőlük "vom".

aus dem Buch vom Vater - az apának a könyvéből

A a birtokos egy személy, akit néven szólítunk, akkor úgy is kifejezhetjük a birtokviszonyt, hogy a névre egy " 's " kerül, majd a birtokot utána írom alany esetben. Persze ezt is lehet elöljárószókkal bővíteni. Példa:

Figaros Hochzeit - Figaro házassága
Maries Tochter - Marie lánya

A birtokos szerkezet körébe tartozó nyelvtani szerkezet a valaminek az egyike. A német nyelvben az einer/eine/ein(e)s -t névelőként ragozzuk, utána pedig az adott főnév többes szám birtokos esetű alakja áll.

                   HÍMNEM                  NŐNEM                  SEMLEGES

A.e.               einer                        eine                          ein(e)s
T.e.               einen                       eine                          ein(e)s
R.e.             einem                       einer                         einem
B.e.              eines                       einer                          eines

Példa:

eines der Bücher - az egyik könyv
eine der Katzen - az egyik macska

Természetesen ezt a szerkezetet is bonyolíthatjuk, bővíthetjük jelzőkkel, elöljárószókkal, névmásokkal. Például:

aus einem meiner Bücher - az egyik könyvemből
mit eine unserer Töchter - az egyik lányunkkal
in einer deiner alten Kirchen - az egyik régi templomodban

Meg kell említenünk az egyik igen gyakran használt német nyelvtani szerkezetet, a hátravetett szerkezetet. Ez egy olyan jelzős szerkezet, amelyben olyan jelző szerepel, amely -ás/-és képzővel ellátott, más szófajból származtatott melléknév. Nézzünk példát, hogy könnyebben megértsük:

a kutyás nő - die Frau mit einem Hund

Vagyis, a szószerinti fordítás szerint: a nő egy/a kutyával. Nehéz lehet észrevenni ezeket, gyakran olyan részén szerepelnek a mondatnak, ahol teljesen belevegyülnek a szövegbe.

Láthatjuk azt is, hogy a mit elöljárószóval fejeztük ki azt, hogy a nőnek kutyája van. Természetesen a szövegkörnyezettől és a jobban érthetőségtől függően más elöljárószókkal is kifejezhetünk hátravetett szerkezetet.

a németországi rokonom - mein Verwandte aus Deutschland

Nyersfordításban a rokonom németországról. Még számtalan módja lehet a hátravetett szerkezet kifejezésének. Rengeteg elöljárószó áll rendelkezésünkre, hogy hasonló szerkezetet hozzunk létre. Ezekre különösen a fordítás során kell odafigyelnünk.