A mondatok 1.

A német nyelvtan következő lépcsőfoka a mondat. A németben két féle mondatfajta van: cselekvő és szenvedő. Emellett a német mondatok többféleképpen felépülhetnek.

A cselekvő mondat

A cselekvő mondat az az egyszerű mondat, melyben egyenesen közöljük az információt. Az ilyen mondatoknak egyértelmű jelentésük van.

a) Az egyenes szórend

Az egyenes szórend a legegyszerűbb mondatfajta a németben. Felépítése egyszerű: A mondat első helyén az alany áll, második helyen az alannyal egyeztetett ragozott ige, a mondat többi részén pedig a többi mondatrész/bővitmény.

Ich gehe in der Schule jeden Tag.
Én minden nap megyek iskolába.

Er hat einen Film sehen können.
Ő nézhetett egy filmet.

Du wirst nach England fahren.
Te Angliába fogsz utazni.

b) A fordított szórend

A fordított szórend sem bonyolult. Mindössze annyit kell tennünk, hogy a mondat első helyére a ragozott igét írjuk, a második helyen az alany áll, utána pedig a többi mondatrész következik.

Esse ich zum Frühstück Brötchen.
Én zsemlét eszek reggelire.

Laufen wir zu viel.
Mi túl sokat futunk.

Sind Sie am Montag nach Italien gefahren.
Ön hétfőn utazott Olaszországba.

c) A kiemelt mondatrészes kijelentő mondat

Ez a mondatfajta sem bonyolult. Úgy hozunk létre ilyen mondatot, hogy megfogjuk az egyik mondatrészt a többi bővitmények közül és a mondat elejére írjuk, második helyen a ragozott ige szerepel, harmadik helyen az ige áll, és utána következnek a többi bővítmények.

In dieser Schule habe wir einer guten Mensa.
Ebben az iskolában van egy jó menza.

Um 7 Uhr stand sie am Morgen auf.
Ő hét órakor kelt fel reggel.

Jeden Tag fahren wir mit dem Bus.
Mi minden nap busszal utazunk.

d) A kérdőmondat

A kérdő mondatot két részre oszthatjuk: kérdőszavas és kérdőszó nélküli kérdőmondat. Mindkettőre egyaránt igaz, hogy fordított szórendet alkalmazunk.

1. A kérdőszavas kérdőmondat

A kérdőszavas kérdőmondatnak a neve is jelzi, hogy a kérdésben kérdőszót alkalmazunk.

wann - mikor
was - mi, mit
wie - hogyan, mennyire
wo - hol
wohin - hová
warum - miért

Mindig ezekkel kezdjük a mondatot, utánuk a ragozott ige áll, majd az alany következik, végül pedig a többi mondatrész. Példa:

Wann stand(e)st du heute auf?
Mikor keltél fe ma?

Wohin fahren wir am Wochenende?
Hová utazunk hétvégén?

Az alanyra is rá tudunk kérdezni. Erre a célra is külön kérdőszó van: wer. Ezt tudjuk ragozni:

A.e.      wer = ki
T.e.      wen = kit
R.e.     wem = kinek
B.e.     wessen = kinek a ...(vmije)

Például:

Wer ist am 2. Juli geboren?
Ki született július 2.-án?

Mit wem gehst du heute in die Schule?
Kivel mész ma iskolába?

Külön kérdőszó van arra is, hogy "milyen", "melyik". A "melyik" kérdőszó a németben a "was für ein". Természetesen ebben a kérdőszóban az "ein" névelőt a főnévhez igazítjuk, és ennek értelmében ragozzuk is. Többes számban az "ein" -t elhagyjuk, és a kérdőszó egyszerűen "was für" lesz.

Was für ein Auto kaufst du?
Milyen autót veszel?

Was für Kinder lernen in dieser Schule?
Milyen gyerekek tanulnak ebben az iskolában?

A "melyik" kérdőszót tárgyak, földrajzi nevek, települések esetében használjuk. Német megfelelője a "welche". Természetesen ezt is a főnévhez igazítjuk, és ragozzuk.

Welcher Berg liegt in der Nähe deiner Stadt?
Melyik hegy fekszik a városod közelében?

In welcher Stadt wohnt er?
Melyik városban lakik?

2. A kérdőszó nélküli kérdőmondat

A kérdőszó nélküli kérdőmondatokat eldöntendő kérdésnek is nevezzük. Azért, mert egyenes választ várunk vele a kérdésre:

Kommst du heute?
Eljössz ma?

Reisen Sie nach Deutschland?
Ön utazik Németországba?

Sprecht ihr Englisch?
Beszéltek angolul?