A mondatok 3.

A németben rengeteg mondatfajta van, ezeket azonban mind meg kell tanulnunk.

a) A valószínűség

A valószínűség általában jövő idejű megállapításokat, előrejelzéseket tartalmaz. Roppant egyszerű a képzése: az ige helyén a "werden" -t vagy pedig az esetleges módbeli segédigét ragozzuk, a mondat utolsó előtti helyén pedig az ige 3. (ge- s) alakja áll, végül a "haben" vagy "sein" következik ragozatlanul attól függően, hogy az ige segédigéje "hat" vagy "ist".

Valószínű, ma esni fog.
Es wird heute geregnet haben.

Valószínű elmegyek az uszodába.
Ich werde ins Schwimmbad gegangen sein.

b) Az óhajtó mondat

Ez nem más, mint annak a kifejezőeszköze, hogy mit szeretnénk, miről álmodunk. Az ige itt általában feltételes módba kerül. Kétféleképpen tudjuk ezt a mondatot képezni:

1. A mondat elején a "wenn" áll, utána az alany, és a "nur" vagy a "doch" következik, a mondat pedig KATI-szórenddel zárul.

2. Itt elhagyjuk a "wenn" -t, vagyis a mondat elején a ragozott ige áll, utána az alany következik, ez után a "nur" vagy a "doch" és ezután KATI-szórend.

Bárcsak nagy házam lenne!
1. Wenn ich nur ein großes Haus hätte!
2. Hätte ich nur ein großes Haus!

A KATI-szórenddel a 6. lecke "Az összetett mondatok" című fejezetében foglalkozunk részletesen!

c) A műveltetés

A műveltetést is kétféleképpen tudjuk képezni.

1. Használhatjuk a "lassen" -t, ilyenkor ezt ragozzuk, és úgy viselkedik, mint egy módbeli segédige, vagyis az ige főnévi igenévi alakja kerül a mondat végére.

2. Ugyanezt megthetjük a "sollen" módbeli segédigével. Ezt azonban tanácsadás, kívánság céljára használjuk.

Mi veled vásároltatunk be.
1. Wir lassen dich einkaufen.

Soll ich die Tür schließen?
2. Bezárjam az ajtót?