Az összetett mondatok

Azt nevezzük összetett mondatnak, amiben több tagmondat szerepel. A tagmondatokat kötőszavak kötik össze. Ezeknek három halytájuk van. Ezek alapján állapíthatjuk meg a 2. tagmondat szórendjét.

a) Egyenes szórendű kötőszók

Azért így hívjuk őket, mert a 2. tagmondat egyenes szórndben áll utánuk. Ilyen kötőszavak:

- und = és
- aber = de
- sondern = hanem
- oder = vagy
- denn = mert

Elmegyek a moziba, és nézek egy filmet.
Ich gehe ins Kino ab, und ich sehe einen Film.

b) Fordított szórendű kötőszók

Utánuk a második tagmondat szórendje fordított.

- dann = azért
- trotzdem = ennek ellenére
- deshalb = ezért

Nem ihatok tejet, ezért teát iszok.
Ich kann nicht Milch trinken, deshalb trinke ich Tee.

c) KATI-szórendű kötőszók

KATI-szórendről akkor beszélünk, ha a Kötőszó után az Alany következik, ezek után a Többi bővítmény áll, a mondat végére pedig a ragozott Ige kerül. Ilyen kötőszó:

- wenn = ha
- weil = mert
- ob = vajon, -e
- obwohl = bár, habár
- als = amikor
- falls = amennyiben

Elolvasom a könyvet, mert kedvem van hozzá.
Ich lese das Buch, weil ich Lust dazu habe.

Ha az első tagmondat KATI-szórendű, akkor az összetett mondatunk második tagmondata MINDIG fordított szórendű. Azt is meg kell jegyeznünk, hogy ha segédige van a KATI-szórendű mondatunkban, akkor az főige főnévi igenévként a mondat utolsó előtti helyén áll, a ragozott segédige pedig a mondat végén.

KATI-szórendnél előfordúló, nem olyan nagyon gyakori jelenség a torlódás. Torlódás akkor alakul, ki, hogy ha a KATI-szórendű mondat 3 vagy annál több részből áll (például feltételes múlt idő, ha azt módbeli segédigével képezzük), illetve szenvedő szerkezetnél is felléphet, ha az 4 vagy annál több részből áll - ekkor az történik, hogy a ragozott ige NEM a mondat végén áll, hanem megelőzi a mondat végén álló főnévi igeneveket.

Nem mehettem el a diszkóba, mert le kellett volna pucolnom az ablakot.
Ich habe in die Disco nicht abgehen können, weil ich das Fenster hätte putzen müssen.