A vonatkozó névmás

A vonatkozó névmást a magyarban is előszeretettel használjuk. A német nyelvben is kiemelt szerepe van ennek a nyelvtani szerkezetnek. Nevében is jelezzük, hogy ezzel a névmással az előző tagmondat alanyára utalunk vissza. Ezt is ragozzuk.

                  HÍMNEM                  NŐNEM                  SEMLEGES                  TÖBBES SZÁM

A. e.               der                          die                              das                                     die
T. e.               den                         die                              das                                     die
R. e.             dem                         der                             dem                                  deren
B. e.          dessen                   deren                        dessen                                 deren

Azt kell megjegyeznünk, hogy ha vonatkozónévmás áll a tagmondat elején, utána MINDIG KATI-szórned áll. Fontos azt is megtanulni, hogy birtokos esetben nem ragozhatók. Nézzünk néhány példát, hogy jobban megértsük a használatát:

Ott a lány, akivel tegnap beszéltem.
Dort ist das Mädchen, mit dem ich gestern gesprochen habe.

Láthatjuk a példából, hogy elöljárószókkal bővíthetjük is őket. Természetesen a ragozásuk attól függ, hogy kire szeretnénk utalni velük. Nézzünk példát arra az esetre is, amikor birtokos esetben állnak:

Ott a lány, akinek az anyjával tegnap beszéltem.
Dort ist das Mädchen, mit dessen Mutter ich gestern gesprochen habe.

Ebben az esetben, a példából is láthatjuk, hogy a birtokos esetű "dessen" -t nem ragoztuk, ráadásul a "Mutter" névelőjét is elhagytuk. Előfordulhat, hogy melléknévvel is bővíthetjük. Ekkor a melléknevet erősen ragozzuk. Például:

Ott a lány, akinek a csinos anyjával tegnap beszéltem.
Dort bist das Mädchen, mit dessen hübscher Mutter ich gestern gesprochen habe.