A régmúlt

A régmúlt a német nyelvben egy külön "igeidőként" szerepel. Viszont ez egy összetett mondat, ahol mindkét tagmondat múlt idejű, de az első tagmondat korábban történt, mint a második.

Miután haza mentem, megírtam a házi feladatomat.
cselekvő:      Nachdem ich nach Hause gegangen war, schrieb ich meine Hausaufgabe.
szenvedő:     Nachdem es von mir nach Hause war gegangen worden, wurde meine Hausaufgabe von mir geschrieben.

A példából jól láthatjuk, hogy cselekvő és szenvedő formája is van. Ha cselekvő mondatként hozunk létre régmúltat, akkor az 1. tagmondatban a "hatte" -t vagy a "war" -t ragozzuk az ige helyén, a 2. tagmondat pedig egyszerű elbeszélő múlt időbe kerül. Ha azonban a mondatunk szenvedő, akkor az 1. tagmondatban a "war" -t ragozzuk, a mondat végére pedig az ige befejezett melléknévi igenévi alakja és a worden ragozatlanul kerül, a 2. tagmondatot pedig szintén elbeszélő múlt időbe tesszük.

Ennek a szerkezetnek két jellemző kötőszava van: a "nachdem" (= miután), amely után KATI-szórend áll, és "kaum" (= alig, alighogy), amly után fordított szórend következik.