Szópárok

A gazdagabb  szókincs érdekében a németben gyakran használunk szópárokat.

1. entweder ... oder ... = vagy ... vagy ...

Az elé a mondatrész elé kerül, amelyikre vonatkozik. Nézzünk rá példát:

Vagy színházba, vagy moziba megyek ma.
Ich gehe heute entweder ins Theater oder ins Kino.

2. weder ... noch ... = sem ... sem ...

3. sowohl ... als auch ... = is ... is ... / mind ... mind ...

4. Je + középfokú melléknév + KATI-szórend, desto + középfokú melléknév + fordított szórend = minél ..., annál ...